Sanacija zagrebačkih mostova - stvar preventive, ne panike

18:18 / 17.08.2018.

Autor: B.S.LJ./HRT

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Foto: - / PIXSELL

Početkom ove godine završen je šestogodišnji glavni pregled svih zagrebačkih mostova kojim je "dijagnosticirano njihovo stanje".
Početkom ove godine završen je šestogodišnji glavni pregled svih zagrebačkih mostova kojim je "dijagnosticirano njihovo stanje", utvrđene su njihove slabosti, nedostatci i slično, potvrđeno nam je iz Grada Zagreba. Pregled je izvršila zajednica ponuditelja IGH, Geoxpert - IGM i Ascon Institut.

Procijenjeni su, kažu nam u Gradu, i grubi troškovi potrebnih sanacija: 6.224.150,00 kn za Domovinski most, 61.200.000,00 kn za Most mladosti, 43.199.500,00 kn za Most slobode, 20.000.000,00 kn za stari Savski most, 65.730.620,00 kn za Jadranski most, 800.000,00 kn za Stari jankomirski most, 12.858.244,00 kn za Podsusedski most.

Sveukupno je, kažu, riječ o 256.975.463,20 kn kada se u obzir uzmu PDV te troškovi projektiranja i nadzora.

Ovakav grubi troškovnik, kaže nam državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir, pokazuje da ti mostovi trebaju ozbiljne zahvate, odnosno da nije riječ o "šminkanju" poput bojanja. Riječ je o ozbiljnim zahvatima gdje bi most, kaže on, trebalo rezati, zatvarati ga u nekom periodu.

Uhlir je na katastrofalno stanje zagrebačkih mostova upozorio nakon tragedije u Genovi, gdje je pod ruševinama vijadukta smrtno stradalo više od 40 ljudi. Neki su to građani protumačili kao dizanje panike u Hrvatskoj, ali Uhlir kaže kako nije riječ o panici, nego preventivi.

Mostovi kao dijelovi cestovne infrastrukture moraju, kaže, zadovoljiti dva uvjeta: sigurnost i uporabljivost. "Naši su mostovi zbog konstrukcije sigurni, imamo sreću da je to konstrukcija čije višegodišnje zanemarivanje nije katastrofalno. Ti mostovi su robusni, neće se ništa s njima katastrofično dogoditi iznenada, ali pitanje je uporabljivosti", kaže nam i uspoređuje to s automobilom koji deset godina nije servisiran - krenete li njime na more, možda će voziti, možda neće.


Foto: Goran Ferbezar/PIXSELL

Podsjeća da je 2016. godine Ministarstvo pomorstva, njihova inspekcija, izdala da se mora sanirati Most slobode zato što je u potpunosti zanemaren.

Obnova remetinečkog rotora ili sanacija nekog od mostova? - pitamo ga.

"Da, možemo spomenuti problematiku prioriteta", odgovara. "Ekonomija je nauka koja se bavi preraspodjelom sredstava, mi moramo određivati prioritete. Ono što se pokazalo i iz ove analize IGH i neizvršavanjem rješenja Ministarstva pomorstva, jest da je naš glavni grad, na koji odlazi trećina gospodarstva, zanemario svoju infrastrukturu", komentira.

Grad Zagreb ima, podsjeća, i drugih problema: "Među ostalim poznato je da 40 posto pitke vode gubi u transportu, radi li netko na tome? Pitanje je što je s drugim temeljnim stvarima".

Da je u lošem stanju, spominje se i Krčki most. "Ono što je razlika između ovoga u gradu Zagrebu i na državnoj razini je što se na državnoj razini svake četiri godine donose programi održavanja, i za Krčki i Paški i Maslenički most, i oni se redovito održavaju. Oni su kao i svaki drugi most, to su konstrukcije koje se moraju održavati. Nepisano je pravilo da je trošak izgradnje mosta jednak trošku održavanja u periodu njihove uporabe. To su konstrukcije u koje se kontinuirano treba ulagati, održavati ih i preventivno djelovati", objašnjava, dodajući kako je to propisano u svim međunarodnim programima. "Upravo da ne bi došlo iznenada do nekog kolapsa. Ekstremni prirodni uvjeti, nevrijeme plus neodržavanje - nastane kaos", dodaje.

Pitamo ga prijeti li i nama sličan scenarij kao u Italiji.

"Tamo je bilo puno većih problema, nadam se da takvih mi nemamo", odgovara, pojašnjavajući kako je u Genovi među ostalim riječ o jednoj specifičnoj konstrukciji kakvu mi nemamo. To je bila, kaže, filigranska, armirano-betonska, prenapregnuta betonska konstrukcija, vrlo osjetljiva, koja zahtjeva stalni nadzor. Upozorava i na izvješća da je most u Genovi već dva puta imao ozbiljnu sanaciju, kontinuirano je imao teških problema, što je rezultiralo katastrofom.Za održavanje mostova godišnje između 20 i 40.000.000,00 kn

Godišnje se na održavanje svih mostova, propusta i ostalih cestovnih objekata u Zagrebu utroši između 20 i 40.000.000,00 kn, kažu nam također iz Grada.

Pregledi i održavanje cestovnih objekata u Gradu Zagrebu, uključujući vijadukte, mostove, nadvožnjake, propuste i ostale cestovne objekte provode se u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta. U sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta provode se, kažu, i redovni pregledi svih cestovnih objekata (mostova, vijadukata i propusta).

Odgovarajući na naš upit o zagrebačkim mostovima, iz Grada Zagreba dostavili su nam i izvješće o svim radovima izvršenim u proteklih jedanaest godina, kao i o tekućim aktivnostima vezanim uz sanacije i investicijsko održavanje mostova i cestovnih objekata na području Zagreba.

Njihov izvještaj prenosimo u cijelosti:

Most slobodeSanacija Mosta slobode izvodit će se u etapama, te su pojedini radovi predviđeni u pojedinoj etapi izvođenja. Ove godine planira se započeti sanacija nogostupa, vijenaca i ograda mosta. Sanacija će započeti po okončanju postupka javnog nadmetanja koji je u tijeku. Procijenjena vrijednost radova iznosi 19.000.000,00 kuna.

Također, planira se i izrada projektne dokumentacije potrebne za sanaciju rasponske konstrukcije uz sanaciju objekata i fasade objekata upornjačkih prostorija koja će se izvoditi u koordinaciji sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., ViO-om zbog sanacije vodoopskrbnih cjevovoda koji se nalaze u konstrukciji mosta.

Napominjemo da fasadni elementi pristupnih vijadukata i upornjačkih prostorija Mosta slobode nisu u funkciji konstruktivnog elementa mosta, te se sanacija opločenja planira u sklopu sanacije vodoopskrbnog cjevovoda i upornjačkih prostorija mosta.

U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za sanaciju dotrajalih prijelaznih naprava procijenjene vrijednosti 1.000.000,00 kuna.

Most mladostiNa istočnom vijaduktu južnog prilaza Mosta mladosti u dužini 580 m, sanirani su kolnik, pješačke staze mosta i promijenjene su sve ograde, rubnjaci i vijenci na mostu, nosiva rasponska konstrukcija, odvodnja mosta i sanirani su nosivi stupovi mosta. Na svim nosivim stupovima promijenili smo antikorozivnu zaštitu, a jedan stup smo morali srušiti i izgraditi novi. U sklopu redovnog održavanja zamijenili smo oštećenu čeličnu odbojnu ogradu na kolnicima Mosta mladosti. Vijadukt je saniran tijekom 2009. i 2010. godine, ukupne vrijednosti 27.000.000,00 kuna.

Na glavnom rasponskom dijelu Mosta mladosti (most koji premošćuje rijeku Savu) i na sjevernom prilaznom vijaduktu Mosta mladosti sanirani su vijenci i pješačke ograde mosta na način da su na nizvodnoj i uzvodnoj strani mosta promijenjeni vijenci i čelična pješačka ograda, a uz kolnik je obnovljena čelična odbojna ograda. Spomenuti radovi izvedeni su u ukupnoj dužini od 440 m 2009. godine. Godine 2004. izvršena je sanacija čeličnih sanduka rasponske konstrukcije mosta, kojom prilikom je promijenjena odvodnja oba kolnika mosta i obnovljena antikorozivna zaštita unutarnjih čeličnih ploha oba sanduka.

Sanacija je izvršena 2010. godine. Vrijednost radova bila je 2.000.000,00 kuna.
Obnovljena je bravarija (ulazna vrata i čelične stijene) južnog upornjaka Mosta mladosti i promijenjen je asfalt zapadnog kolnika Mosta mladosti.

U narednom razdoblju planira se sanacija zapadnog kraka Južnog vijadukta Mosta mladosti ukupne dužine 580 m. U sklopu investicijskog održavanja potrebno je izvršiti cjelovitu sanaciju, promjenu cjelokupne opreme mosta: pješačke ograde, čelične odbojne ograde, prijelazne naprave itd. Postavit će se nova hidroizolacija, novi asfalt, novi rubnjaci i nove pješačke staze. Obnovit će se korodirali beton rasponske konstrukcije, podgleda, stupova i naglavnih greda. Bit će sanirana pristupna stubišta na most. Promijenit će se sustav odvodnje i sanirati kanalizacija mosta do gradske kanalizacije. U prošloj godini (2017.) raspisan je natječaj za izradu istražnih radova i projekta sanacije.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 25.000.000 kn (bez PDV-a).

U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za sanaciju dotrajalih prijelaznih naprava procijenjene vrijednosti 2.000.000,00 kuna.

Domovinski mostSaniran je spoj 64 zatega s rasponskom konstrukcijom Domovinskog mosta. Sanaciju je izvršio izvođač gradnje mosta u sklopu garantnog roka na traženje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Sanacija je izvršena 2012. godine.

U narednom razdoblju planira se sanacija pukotina u betonima pilona, te sanacija asfalta pješačkih staza. Predviđen trošak izvanrednog održavanja iznositi će 6.500.000,00 kn.

Savski mostPokrenut je postupak javnog nadmetanja za izradu projektno-tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja (sanacije) Starog savskog mosta sa svim potrebnim istražnim radovima. Projekt će biti izrađen na nivou izvedbenog projekta, a obuhvatit će plan sanacije rušenja i izrade nove kolničke ploče s pješačkim stazama, sanaciju čelične rasponske konstrukcije, promjenu opreme mosta, promjenu prijelaznih naprava, izradu nove otvorene odvodnje, sanaciju upornjaka, sanaciju stupova, promjenu ležajeva, postavu asfalta kolnika i hidroizolacije, te obnovu antikorozivne zaštite čelične rasponske konstrukcije.

Svrha izvanrednog održavanja ovog cestovnog objekta je produljenje životnog vijeka konstrukcije, zadovoljenje nosivosti za pješačko opterećenje, te omogućavanje ograničenog prometa vozila javnog gradskog prijevoza mostom (naizmjenični promet jednim prometni trakom autobusima ZET-a).

Sukladno navedenom, po izradi projektno-tehničke dokumentacije i revizije iste od strane ovlaštenog gospodarskog subjekta, Grad Zagreb će u skladu s Programom održavanja javnoprometnih površina, javnih objekata, javne rasvjete, te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba i planom nabave u tekućoj godini pokrenuti javno nadmetanje za odabir izvođača gore navedenih radova.

Procijenjena vrijednost sanacije i ojačanje rasponske konstrukcije iznosi 20.000.000,00 kn.

Jadranski mostObnovljena je sva bravarija (ulazna vrata i čelične stijene) Jadranskog mosta na način da su pojedina čelična vrata i stijene zamijenjeni novima i u cijelosti je obnovljena antikorozivna zaštita.

U tijeku je izrada projektno tehničke dokumentacije vezane uz sanaciju dva južna vijadukta i zajedničke upornjačke prostorije Jadranskog mosta i južne upornjačke prostorije ukupne dužine 90 m + 30 m = 120 m na kojima treba izvršiti cjelovitu sanaciju.

Projektom se predviđaju sljedeće aktivnosti: pješačke ograde, čelične odbojne ograde, prijelazne naprave itd. Postava nove hidroizolacije, novog asfalta, novih rubnjaka i sanacija pješačke staze. Obnovit će se degradirani beton rasponske konstrukcije, podgleda, stupova i naglavnih greda. Isto se odnosi i na upornjačku prostoriju. Bit će sanirana pristupna stubišta na most, te će se promijeniti kompletan sustav odvodnje mosta. Procijenjena vrijednosti radova iznosi 20.000.000 kn (bez PDV-a).

U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za sanaciju dotrajalih prijelaznih naprava procijenjene vrijednosti 2.000.000,00 kuna.

Podsusedski mostKolnik Podsusedskog mosta saniran je u 2009. godini, gdje je promijenjen dotrajali asfalt i hidroizolacija kolničke ploče, a kolnička ploča očišćena je od korozije i nanesen je novi antikorozivne zaštite, promijenjene su prijelazne naprave kolnika i sanirana je stara ograda pješačkih staza (3.600.000,00 bez PDV-a).

Saniran je srednji stup (u koritu rijeke Save) Podsusedskog mosta. Stup je bio podlokan, te se pristupilo radovima u svrhu sanacije i ojačanja nosivog konstruktivnog elementa mosta. Tom prilikom pojačano je temeljno tlo postavom 102 mikropilota, saniran je temelj stupa dodatkom armirano betonske obloge, sanirano je tijelo stupa ubrizgavanjem cementnog morta u stup i stup je obložen krupnim kamenom radi smirivanja vode oko stupa. Radovi su izvršeni 2014., 2015. i 2016. godine. Vrijednost radova iznosila je 3.200.000 kuna bez PDV-a.

Trenutno je u tijeku sanacija Samoborskog stupa Podsusedskog mosta u koritu rijeke Save. Izrađen je pristupni put i plato od kamenog nabačaja, pobijano je čelično žmurje oko stupa i 26 pilota na koje je zavarena čelična potkonstrukcija.

Hidrodemoliranjem uklonjen je sav degradirani beton temelja stupa do zdravog betona, te su ubušeni mikropiloti dubine 3 do 4 m oko temelja stupa (102 komada). U rupe mikropilota se utiskuje beton pod tlakom 3 do 4 bara radi ispune šupljina u temeljnom tlu. Radi se armiranobetonska naglavna greda oko temelja stupa i svih 102 mikropilota.

Trenutno se oko ranije hidrodemoliranog temelja stupa postavlja armatura, oplata i vrši se betoniranje zaštitne obloge temelja stupa. U tijelu stupa buše se rupe, vrši se injektiranje tijela stupa posebnim cementnim mortom radi ojačanja tijela i temelja stupa. Na kraju se stup oblaže velikim gromadama lomljenog kamena radi smirivanja tijeka rijeke Save u blizini stupa, vadi se žmurje i uklanja se pristupni put. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 3.600.000,00 kn (bez PDV-a).

Također, u postupku javnog nadmetanja je postupak vezan uz sanaciju zapadnog stupa Podsusedskog mosta. Trenutno je u tijeku ocjena pristiglih ponuda. Procijenjena vrijednost radova iznosi 3.800.000,00 kuna.

U narednom razdoblju planira se treća faza sanacije Podsusedskog mosta gdje je potrebno sanirati dio kolničke ploče koji nismo sanirali u prvoj fazi. Tu se planira obnova antikorozivne zaštite preostalog dijela čelične ploče rasponske konstrukcije (veći dio ploče saniran je 2009. godine), napraviti pješačka i biciklistička staza, promijeniti pješačke ograde i prijelazne naprave pješačke staze, obnoviti antikorozivna zaštita dijela čeličnog sanduka mosta. Projektna dokumentacija je napravljena i predviđena vrijednost radova je procijenjena na 1.600.000 kn (bez PDV-a).

O tragediji u Genovi i sigurnosti zagrebačkih mostova bilo je govora i u današnjoj Temi dana:

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!