Elektroničko i mobilno potpisivanje i pečatiranje dokumenata

U Ministarstvu uprave potpisan je ugovor o projektu koji će građanima, poslovnim subjektima i tijelima javne vlasti omogućiti elektroničko i mobilno potpisivanje i pečatiranje službenih dokumenata.

Sustav bi trebao zaživjeti iduće godine. Ugovor je vrijedan gotovo 22,5 milijuna kuna, od čega je 19 milijuna iz europskih fondova.

"Naravno da će to povećati i učinkovitost tijela javne vlasti, učinkovitost javne uprave, da će to u bitnome ubrzati, pojeftiniti i napraviti transparentnim cijelu komunikaciju između naših sugrađana i tijela javne vlasti, a u konačnici ona će na taj način biti i puno jeftinija", rekao je ministar uprave Lovro Kuščević.