Murganić: Predloženi Zakon o udomiteljstvu je dobar

Zakon o udomiteljstvu koji Vlada predlaže je dobar i na dobrobit je djece, poručila je u srijedu ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić te prozvala SDP i HNS jer, kada su bili na vlasti, nisu predložili zakon kojim bi se udomiteljstvo omogućilo i istospolnim registriranim partnerima, a Mostu je prigovorila da sadašnji predloženi zakon, iako je dobar, ne žele poduprijeti kako ne bi dali potporu HDZ-u.

"Zakon je u drugom čitanju. Vlada ga je jednoglasno prihvatila i ja ću ga u ime predlagatelja i predstavljati. Zakon je dobar, usmjeren je na poboljšavanje uvjeta udomljavanja djece i odraslih i mislim da će ga zastupnici, koji se svi u javnom prostoru zauzimaju za dobrobit djece, tako shvatiti i tako ga prihvatiti", ocijenila je Murganić u izjavi novinarima u Hrvatskom saboru.

Na predloženi zakon amandmane je uputio HNS, koji je dio vladajuće većine, a Murganić kaže da te amandmane nije vidjela, ali se o njima može raspravljati jer zastupnici odlučuju kako će zakon u konačnici izgledati.

Prema Vladinu prijedlogu zakona mogućnost udomljavanja djece ne bi imali istospolni registrirani partneri što, upozorili su novinari, mnogi smatraju izravnim kršenjem članka 14. Ustava, koji govori da svatko ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Murganić odvraća da svi koji kritiziraju predloženi zakon čine to upravo zbog članka u kojem se nabraja tko može biti potencijalni udomitelj i poručuje kako su HNS i SDP, kada su bili zajedno na vlasti, imali priliku donijeti Zakon o udomiteljstvu i Obiteljski zakon u kojem bi se jasno propisalo udomiteljstvo kao pravo i istospolnih životnih partnera ili neformalnih zajednica.

"Zašto to govorim? Jer su 2015. godine donosili Obiteljski zakon i tada je bio stav vladajućih da takva mogućnost posvajanja ne bi bila na dobrobit djece, a Zakon o životnom partnerstvu su donijeli godinu dana prije. Sadašnji zastupnik, a tadašnji ministar Arsen Bauk mogao je tada svojoj većinskoj vladajućoj koaliciji staviti isti ovaj zaključak koji je predložio nama u prvom čitanju i koji zastupnici nisu prihvatili", kaže Murganić.

Isto tako, Most se zauzima za dobrobit djece, ali iako znaju da je zakon dobar, ne žele ga poduprijeti jer ne žele podržati HDZ. Pa se pitam o kome i čemu razgovaramo, o podršci HDZ-u ili o zakonu, poručila je Murganić.