Ostojić: Svjesni smo velikih rizika

Čekaju li bolji dani izmučeno riječko brodogradilište? Vlada je dala uvjetno državno jamstvo za kreditno zaduženje 3. maja kod HBOR-a ili poslovnih banaka do iznosa od 150 milijuna kuna. Time bi se trebali stvoriti preduvjeti za pokretanje proizvodnje i završetak započetih novogradnji, ali i za smanjenje postojećih gubitaka za državni proračun. Gosti Tema dana bili su: predsjednik Sindikalnog odbora te radnički predstavnik i predsjednik Nadzornog odbora 3. maja Juraj Šoljić, koji se javio iz studija u Rijeci. Vrlo zahtjevnu ulogu u oživljavanju brodogradilišta imat će i društvo Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod, čiji je direktor Siniša Ostojić gostovao u zagrebačkom studiju.

Odluka o davanju državnog jamstva 3. maju uvjetovana ispunjavanjem više uvjeta

Z. Marić: Jamstvo za 3. maj do 150 milijuna kuna

Horvat: Davanjem jamstava 3. maju želi se škveru omogućiti da sve brodove završi i isporuči

Prva sjednica Vlade nakon ljetne stanke

Da bi dobio državno jamstvo 3. maj mora s vjerovnicima postići dogovor o odgodi dospijeća većeg dijela tražbina u trajanju od dvije godine. Zatim pronaći banku i postići sporazum o kreditnom zaduženju po tržišnim uvjetima. S Jadranbrodom sklopiti ugovor o pružanju usluga nadzora dovršetka započetih novogradnji te isplate novca. Treći maj također treba ministarstvu gospodarstva dostaviti sveobuhvatnu analizu potreba za novcem i učinku na nastavak poslovanja brodogradilišta. I sve to do 5. rujna.

Na pitanje je li takvo što moguće u tako kratkom roku te što ako u tomu ne uspiju, Šoljić je odgovorio da se sve nabrojeno već radi.

- Sve što ste nabrojili mi već radimo. Razgovaralo se i s brodovlasnicima i dobavljačima, druge tri točke smo skoro obavili. Treba samo još razgovarati s nekoliko dobavljača. Zahvaljujemo svima što su se odazvali i žele riješiti status 3. maja, rekao je.

Na pitanje je li dovoljno 150 milijuna, rekao je da je to samo za isplatu plaća radnicima te onih 15 posto za dobavljače i pokretanje proizvodnje u 3. maju. Tu nije uključeno jamstvo za brodove, naglasio je.

- Svi smo svjesni velikih rizika koji proizlaze iz sadašnjih situacija, istaknuo je Ostojić.

- Detaljna analiza bila je podloga za odluku vlade. Kasnije će se ići u davanje posebnih jamstava za brodove. Ideja je bila da se iz prodanih cijena brodova pokriju troškovi pokretanja proizvodnje. Jadranbrod je na ulazu i na izlazu kontrole. Zaduženi smo za verifikaciju troškova kao i za nadzor svih rokova. To će biti jedna sveobuhvatna kontrola trošenja novca kao i odobrenja tog trošenja, istaknuo je.