Boras dekanima preporučio uvođenje izvanrednih ispitnih rokova

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras, na prijedlog zamjenice predsjednika Studentskog zbora tog Sveučilišta, predložio je dekanima uvođenje dodatnih ispitnih rokova. Podržao je i njihov prijedlog za smanjenje broja ECTS-a potrebnih za plaćanje školarine.

- Predlažem da donesete odluku o određivanju izvanrednih ispitnih rokova u akademskoj godini 2019./20. te tako studentima olakšate vremensku organizaciju izlazaka na ispite i polaganje predmeta, stoji u dopisu koji je Boras uputio dekanicama i dekanima zagrebačkog sveučilišta.

Prijedlog došao je na inicijativu zamjenice predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta Josipe Smoljo.
Iz Studentskog zbora Sveučilišta na svojoj su službenoj Facebook stranici objavili da je rektor podržao još jedan njihov prijedlog - da redovni studenti koji u akademskoj godini 2019./20. ostvare 45 ECTS bodova ili više, ne moraju plaćati participaciju u troškovima studija. Prijedlog je naišao na odobrenje Rektora te će se o istom odlučivati na senatu u 6. mjesecu, objavili su.