"Predsjedniku nisu u fokusu bila pitanja o ravnopravnosti spolova"

Na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić podnijela je izvješće o radu za prošlu godinu. Uoči sjednice komentirala je nedavni napad i prozivanja predsjednika Republike Zorana Milanovića.

- Smatram da predsjedniku vjerojatno u fokusu nisu bila pitanja jednakih mogućnosti i jednakih prava muškaraca i žena u društvu pa zbog toga sav napor koji je ulagala ova institucija i u zakonodavne okvire, a i u druge aktivnosti koje smo provodili kroz nacionalnu i lokalnu razinu mu nisu bile u fokusu. Vjerojatno su mu u fokusu bila neka druga pitanja, a zasigurno ne ustavno načelo ravnopravnosti spolova, kazala je Ljubičić.