Kuščević u sukobu interesa, više puta

Bivši ministar uprave Lovro Kusčević bio je u sukobu interesa kada je, kao načelnik općine Nerežišća na Braču, dva puta sudjelovao u izmjeni prostornog plana kojim je omogućena prenamjena njegove štale u stambeni objekt.
➡️ Općina Nerežišća : Sve je učinjeno u cilju turizma i općine
➡️ Pokrenuta istraga USKOK-a oko Kuščevića, objavljeni detalji

Nije se izuzeo iz odlučivanja, a imao je privatni interes. Također, povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa utvrdilo je nepravilnosti u ispunjavanju njegove imovinske kartice i nesrazmjer između prijavljene i stvarne imovine.

- Neosporno je utvrđeno da se dužnosnik našao u sukobu interesa, odnosno da su njegovi privatni interesi utjecali prilikom iznošenja prijedloga i odluka o izmjeni prostornog plana, kazao je Davorin Ivanjek, član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

- Imamo povrede članka 2 stavak 2 točka 1 Zakona o sprječavanju sukoba interesa - dakle sam sukob interesa koji nema sankciju. Imamo povredu članka 8 i 9 vezano za imovnisku karticu. Sankcija je, većinom glasova - 6 tisuća kuna, na 6 rata, kazala je predsjednica Povjerenstva za sukob interesa Nataša Novaković.