HZJZ objavio kako pravilno nositi maske

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je novi detaljni vodič za nošenje maski nakon što je prije nekoliko dana Stožer uveo obvezu nošenja maski u zatvorenim prostorima.

Navode kako je na europskoj, ali i svjetskoj razini uloga maski u smanjenju transmisije virusa predmetom istraživanja te je, osim uloge kirurških maski u zdravstvenom sustavu, istraživana i uloga maski za lice u svakodnevnoj uporabi među općom populacijom.

Ističu da je najvažnije pravilo nošenja maski to da bi maska trebala pokrivati nos i usta, a od njihova korištenja treba izuzeti samo pojedince s određenim zdravstvenim stanjima teškog disanja te mlađu djecu.

Objavili su detaljne upute za stavljanje, nošenje i skidanje maski za lice i medicinskih maski:

● Neophodno je i dalje se pridržavati svih propisanih mjera te i tijekom nošenja maske za lice potrebno je održavati razmak između osoba 1,5 metara.

● Pri stavljanju maske treba voditi računa o tome da se uz lice stavlja uvijek unutarnja strana maske.

● Jednu masku nosi samo jedna osoba, nošene maske ne smiju se dijeliti s drugima.

● Prije prve uporabe maske za lice, poželjno ju je oprati ili barem izglačati glačalom podešenim na temperaturu za glačanje pamučnih/lanenih materijala (u slučaju perivih maski).

● Prije i nakon stavljanja maske ruke je potrebno temeljito oprati sapunom.

● Maska treba pokriti usta, nos i dio lica, a na rubu mora što tjesnije pristajati kako bi se smanjio protok zraka izvan maske.

● Na vanjskoj strani maske potencijalno se može naći virus. Kako bi se spriječila kontaminacija ruku, treba izbjegavati dodirivanje vanjske strane maske.

● Kod prve uporabe trebalo bi provjeriti propušta li maska dovoljno zraka kako ne bi sprečavala normalno disanje.

● Navlaženu masku za lice potrebno je skinuti i zamijeniti novom, suhom. Maske za lice bi se nakon jednog nošenja trebale u idealnim uvjetima oprati na 95 stupnjeva, a najmanje na 60 stupnjeva i temeljito posušiti. Medicinske maske jednokratan su proizvod te se nose dok se ne navlaže, a maksimalno do 3 sata.

● Nakon skidanja masku za lice treba odložiti u vrećicu ili slično i dobro je zatvoriti ili je odmah oprati te nije preporučljivo masku za lice dugo čuvati zatvorenu nakon nošenja. Medicinske maske se nakon nošenja odlažu u komunalni otpad.

● Ako postoje upute proizvođača, obvezno ih se i u cijelosti treba pridržavati.

Pogledajte i edukativni video o tome kako maske sprječavaju širenje virusa.