07:43 / 26.01.2021.

Autor: HRT/Hina/D.D.

Zbog kancerogenog pesticida povučeno više proizvoda

Sezamove sjemenke tretirane kancerogenim pesticidima.

Sezamove sjemenke tretirane kancerogenim pesticidima.

Foto: Ilustracija / Pixabay

Hrvatska i ostale europske zemlje već su mjesecima preplavljene kontaminiranim sezamom uvezenim iz Indije koji sadržava kancerogeni pesticid etilen oksid, zbog čega je i s hrvatskog tržišta povučen niz proizvoda od sezama.


Incident s pesticidom etilen-oksidom, kojim su tretirane sjemenke sezama, već je neko vrijeme predmet postupanja sustava brzog uzbunjivanja za hranu (RASFF) među članicama EU-a i trećim zemljama. Zasad je utvrđeno da je sezam podrijetlom iz Indije, rekao je Hini voditelj hrvatskog odjela za RASFF-a Alen Petričević.

Lani u rujnu prijavljene su vrlo visoke razine etilen-oksida u određenim serijama sezamova sjemena podrijetlom ili poslanih iz Indije, koje su ušle u Europsku uniju. Razine su čak 1000 puta više od maksimalne, od 0,05 miligrama po kilogramu, propisane europskom uredbom.

Europska unija zaključila je da takva kontaminacija podrazumijeva ozbiljan rizik za zdravlje ljudi jer je etilen-oksid mutagena, kancerogena i reproduktivno toksična tvar, a osim toga nije odobrena za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u Uniji.

U Hrvatskoj su, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u 2020. zabilježene 73 objave za potrošače, od kojih se najviše odnosilo na incident s etilen-oksidom. To je porast u odnosu na 2018., kad je zabilježeno 60 objava, i 2019., kad su bile 53 objave.

Prva je na incident, putem europskog sustava za brzo uzbunjivanje RASFF, upozorila Belgija, nakon čega su se slijedili sporni proizvodi, koji su se vraćali distributerima, a zatim je EU obvezao uvoznike da na granicama dodatno analiziraju sjemenke podrijetlom iz Indije.

Na radaru sjemenke, grickalice, namazi

Uz to, svi subjekti u poslovanju s hranom koji su zaprimili nesukladnu seriju (LOT) proizvoda povlače ili opozivaju s tržišta svoje proizvode, a riječ je o samim sjemenkama sezama ili gotovim proizvodima sa sezamom, poput krekera, grickalica, smjesa za kruh i namaza.

- Radile su se dodatne analize tog proizvoda iz Indije, pri čemu se broj nesukladnih serija proizvoda povećao, s tim i broj RASFF obavijesti koje su se odnosile i na našu zemlju, rekao. je Petričević.

Prema njegovoj procjeni, dio proizvoda došao je do krajnjih kupaca, no u ovoj godini nisu zabilježeni novi slučajevi stavljanja na tržite spornih proizvoda, nego se slijede proizvodi distribuirani pošle godine, pa Pertričević pretpostavlja da ih je na tržištu, zbog pojačanih kontrola, još malo preostalo.

Naglasio je, međutim, da su pojedini subjekti iz preventivnih razloga povukli svoje gotove proizvode s tržišta iako u njima nije dokazana prisutnost etilen-oksida ili je utvrđena količina ispod najveće dopuštene granice za taj pesticid, što je opet utjecalo na veći broj obavijesti.

Petričević naglašava da svaka nesukladnost zahtijeva dodatne inspekcijske nadzore, postupke i povlačenja, na što subjekti reagiraju povećanjem svojih samokontrola te odabirom novih, sigurnijih i odgovornijih poslovnih partnera, čime se smanjuje pojava ozbiljnijih incidenata.

Etilen-oksid uzrokuje bolesti tijekom duljeg razdoblja

Etilen-oksid je, prema mrežnom izdanju Hrvatske enciklopedije, bezbojan, otrovan i zapaljiv plin koji sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu i služi kao međuproizvod u mnogim organskim sintezama.

Upotrebljava se kao sredstvo za suzbijanje štetnika (fumigant) za namirnice i tekstil, za sterilizaciju kirurških instrumenata te kao sirovina za pripremu organskih spojeva poput akrilonitrila, etanolamina, etilen-glikola i neionskih površinski aktivnih tvari.

Taj kemijski spoj, poput teških metala, akrilamida, formaldehida i melamina, spada u skupinu kontaminanta koji kod konzumenata mogu izazvati kronične bolesti tijekom duljeg razdoblja te uglavnom ima kancerogena, mutagena ili genotoksična svojstva.

Petričević objašnjava da u svemu tome uvijek veliku uloga imaju količina pojedinog agensa u proizvodu, razdoblje izloženosti potrošača te dob i prosječna težina pojedinca. Nasuprot spojeva iz te skupine, mikrobiološki parametri, kao što su bakterije iz roda Salmonella spp, Listeria Monocytogenes, Escherichia coli, bakterijski toksini, Norovirusi ili histamin mogu predstavljati ozbiljan i akutan rizik za potrošače neposredno nakon konzumacije proizvoda, posebno ako nije dobro termički obrađen.

Ministarstvo poljoprivrede, međutim, u prošloj godini nije imalo ni jednu prijavu o obolijevanju ljudi uzrokovanom hranom na temelju koje bi se pokrenuo sustav RASFF.

Zbog pojave različitih incidenata na tržištu Europske unije i potrebe za brzom komunikacijom, članice EU-a već 40 godina imaju sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, tzv. RASFF, a sličan sustav uspostavljen je i na nacionalnoj razini.

Proizvod se opoziva kad dođe do krajnjeg potrošača

U medijskom prostoru često se spominju dva pojma - povlačenje s tržišta i opoziv. Petričević objašnjava da povlačenje s tržišta provodi subjekt u poslovanju s hranom kada je nesukladna hrana stavljena na tržište, ali još nije došla do krajnjeg potrošača, a postupak opoziva provodi se kada je nesukladna hrana stavljena na tržište i došla je do krajnjeg potrošača.

S obzirom na razinu rizika koji ta utvrđena nesukladnost može predstavljati za zdravlje ljudi ili životinja, pojedini se proizvodi, iako su došli do krajnjeg potrošača, ne opozivaju, nego ih subjekti samo povlače s tržišta jer su utvrđene vrijednosti, iako više od propisanih, daleko ispod toksičnih doza te ne predstavljaju rizik za zdravlje potrošača.

Odgovornost za stavljanje na tržište sigurne hrane leži isključivo na subjektu u poslovanju s hranom, a nadležna tijela dodatno izvode nadzor izradom godišnjih planova "monitoringa" hrane i njihovim provođenjem na unutarnjem tržištu i na hrvatskim granicama.

Neki povučeni proizvodi vraćaju se na tržište nakon dodatne obrade

Proizvodi se, u slučaju utvrđenih nesukladnosti, skladište i najčešće se neškodljivo uništavaju, odnosno u nekim slučajevima, najčešće kod mikrobioloških nesukladnosti, mogu biti termički obrađeni te kao novi, sigurni proizvodi opet stavljeni na tržište.

U slučaju opoziva subjekt mora obavijestiti kupce i potrošače o vrsti nesukladnosti te im dostaviti sve podatke za identifikaciju proizvoda koji nije za konzumaciju, a obavijest je obično dostupna na internetskim stranicama subjekta odgovornog za stavljanje na tržište spornih proizvoda.

Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo za sustav RASFF, također objavljuje obavijesti o povlačenju i opozivu na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Ministarstvo poljoprivrede i AKD razvili su i mobilnu aplikaciju HRana, koja svakodnevno građanima pruža informacije o povlačenju ili opozivu proizvoda za koje postoji rizik ili opasnost za zdravlje ljudi i životinja ili koji mogu štetno utjecati na okoliš.

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!