24 sata dnevno dostupna psihološka pomoć

Hrvatska psihološka komora u suradnji s Hrvatskim psihološkim društvom i županijskim društvima psihologa noćas je podignula mrežu telefonskih linija na kojima će 24 sata biti dostupni psiholozi i psihologinje.

U Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji građanima je na raspolaganju pet telefonskih linija, a svaka županija ima svoj zasebni telefonski broj.

Pozivamo sve građane da se jave psiholozima u svojoj županiji koji će im zasigurno pomoći u nošenju sa sadašnjom situacijom.

Brojevi telefona objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatske psihološke komore www.psiholoska-komora.hr i Hrvatskog psihološkog društva www.psihologija.hr.

Također, u svakoj zdravstvenoj ustanovi psiholozi su dežurni 24 sata, a brojevi telefona objavljeni su na mrežnim stranicama ustanova.