Plenković: Veće kazne za silovanje, za femicid od 10 godina zatvora

13.09.2023.

Zadnja izmjena 14:27

Autor: A.S./HRT/Hina

U povodu predstavljanja mjera za suzbijanje nasilja nad ženama i zaštitu prava djece, predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s predstavnicima institucija, udruga i inicijativa koje se bave tim pitanjem. Premijer je istaknuo da su promijenjeni Kazneni zakon, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakon o kaznenom postupku i Obiteljski zakon. U središte su stavljene žrtve.


Istaknuo je da je danas prigoda da se čuju i razmišljanja udruga o ovome problemu kojim se bave dugi niz godina. 

- Imate zaista dragocjeno iskustvo, iskustvo nerijetko prateći sudbinu žrtava i to u svim mogućim situacijama u kojima se oni nalaze u kontekstu nasilja. To iskustvo omogućilo nam je da ispravimo određene procese i mehanizme na razini koordiniranog djelovanja različitih tijela države, rekao je Andrej Plenković. 

- Ovo je naš treći krug mjera za suzbijanje nasilja nad ženama kojim uvodimo do sada najopsežnije, a možda i najznačajnije promjene do sada, dodao je. 

Dodao je da su uvijek čvrsto u osudi nasilja, ali da to nije dovoljno. Istaknuo je kako je potrebno da se kroz politike promijeni opseg tog fenomena. 

Rekao je da su uvijek odlučivali kako da kazneno zakonodavstvo bude bolje i zaštiti žrtvu. Premda su od početka mandata napravili velike iskorake, dodao je, svjesni su da to nije dovoljno.

- Želimo ići dalje, pogotovo jer su prečesti slučajevi primjera brutalnog nasilja i ubojstava u našem društvu i to, u pravilu, uvijek žena, naveo je Plenković.

Predložene mjere su potvrda onoga što stalno ponavljamo  politička volja za borbu protiv nasilja nad ženama postoji. Ona je nedvojbena, stalna, etična, ona je naš sustav vrijednosti, rekao je.

Zakoni su rezultat rada radne skupine koja je osnovana u rujnu 2022.

- A da kroz Obiteljski zakon unaprijedimo prava djece. I mi smo stoga odlučili u dogovoru s udrugama mijenjati ponovno Kazneni zakon, Zakon o zaštiti i nasilju u obitelji, Zakon o kaznenom postupku i Obiteljski zakon, rekao je premijer. 

Objasnio je da kada je riječ o kaznenom zakonodavstvu, osnažuju se prava žrtava. 

- Uvodi se pravo žrtve na žalbu protiv rješenja o mjeri opreza. Kod kršenja mjera opreza, sud će u roku od 24 sata odlučiti o zamjeni mjera opreza istražnim zatvorom. Policija dobiva ovlasti uhititi nasilnika kada postoji sumnja da je mjera prekršena. Žrtve kaznenih dijela protiv spolnih sloboda, trebat će se ispitivati audiovizualnim putem. Iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, brišemo prekršaj spolno uznemiravanje i prebacujemo ga u sferu kaznene odgovornosti, istaknuo je. 

Dodao je da će se za kršenje zaštitnih mjera iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji moći izreći isključivo zatvorska kazna.

Kazna za silovanja 


Poručio je da se mijenja kazna za silovanje. 

- I to za temeljni oblik, od 3 do 8 godina zatvora, umjesto od 1 do 5 godine zatvora. Za kvalificirani oblik od 5 do 12 godina zatvora umjesto aktualnih od 3 do 10, rekao je. 


Dodao je da se ukida zastara kaznenog progona izvršenja kazne za sva teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. 

- Nametljivim ponašanjem i spolnim uznemiravanjem, odsada će se smatrati i kaznena djela koja nisu dužno bila dugotrajna, rekao je. 

Obiteljski zakon 

- Kod donošenja odluke o roditeljskoj skrbi, propisujemo da sud mora uzeti u obzir i tvrdnje o postojanju nasilja. Ovim izmjenama usklađujemo se s odredbama Istanbulske konvencije, preporukama izvješća, kao i preporukama iz izvješća posebne izvjestiteljice UN-a protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, rekao je premijer. 

Poručio je da će država napraviti alimentacijski fond, putem kojeg će država isplaćivati iznos alimentacije za djecu čiji roditelji ne izvršavaju svoju obvezu. 

- A država će se namiriti od obveznika uzdržavanja, objasnio je. 

Kazna za femicid najmanje 10 godina 


- Odlučili smo poslati jasnu i nedvosmislenu poruku svim segmentima društva da je ubojstvo žene, zato jer je žena, neprihvatljivo. Stoga uvodimo posebno kazneno djelo teško ubojstvo ženske osobe, femicid, za koji će biti zapriječena kazna zatvora od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, rekao je premijer. 

- Jako, jako puno dobrih stvari smo danas čuli i zapravo to sve mi tražimo konstantno, kontinuirano ali cijelo vrijeme imamo dojam da nas se vidi a ne čuje. Danas smo čuli da su nas čuli na korist ženama i djeci koja žive u nasilju, kazala je Neva Tolle, iz Autonomne ženske kuće.

- Simboličke poruke, političke poruke isto tako kada govorimo o femicidu ili kada govorimo o ovom alimentacijskom fondu silno su važne jer stavljaju Hrvatsku uz bok s nekim od najprogresivnijih zemalja EU-a pa i svijeta, ali našim žrtvama, odnosno žrtvama s kojima mi komuniciramo je najvažnije ono što se događa stvarno u njihovim životima i na terenu, istaknula je Jelena Veljača, iz Inicijative "Spasi me".

Pravobraniteljica i udruge pozdravile Vladine zakonske izmjene za zaštitu žena


Pravobraniteljica Višnja Ljubičić je pozdravila inicijativu Vlade koja je nove mjere izradila u suradnji s institucijama i udrugama, istaknuvši kako su pred nama i dalje određeni izazovi. 

Izrazila je potrebu za sveobuhvatnom politikom koja ima rodno-senzitivan pristup, sustavom prevencije koji se mora oslanjati i na odgojno-obrazovni sustav, socijalu i pravosuđe, te za sustavnu edukacija stručnih osoba svih dionika koji se bave slučajevima nasilja u obitelji i rodno uvjetovanog nasilja. 

- Pozdravljam ovu inicijativu Vlade RH koja je u sinergijskom djelovanju i s organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom i institucijama radila na ovim zakonodavnim promjenama, a sve u cilju suzbijanja i prevencije rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u obitelji. Međutim, pred nama i dalje postoje određeni ciljevi, rekla je Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Ima primjedbu na mjeru zabrane približavanja od minimalno 50 metara udaljenosti, jer smatra da minimum mora biti 100 metara te će to zatražiti u postupku javnog savjetovanja.

Malenica: Želimo izdvojiti nasilnike iz naših sredina


- Imamo izmjenu Kaznenog zakona, izmjenu Zakona o kaznenom postupku, Zakon o zaštiti nasilja u obitelji. Ono što je bitno istaknuti što se tiče Kaznenog zakona, je da uvodimo novo kazneno djelo, a to je teško ubojstvo ženske osobe. Ono se propisuje kao kvalificirani oblik teškog ubojstva i propisana kazna zatvora je minimalno 10 godina, odnosno 40 godina, objasnio je ministar pravosuđa Ivan Malenica. 


Dodao je da se tim zakonom želi poslati jasna poruka da smo se kao društvo opredijelili i da želimo izdvojiti nasilnike iz naših sredina te da ih sudovi sankcioniraju najstrožom mogućom kaznom. 

- Kada nasilje dođe do pravosuđa, već je prekasno. Cilj je nedvosmislena poruka da nasilnike treba isključiti iz društva, a žrtvama dati punu podršku, rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica prilikom predstavljanja izmjena zakona. 

Specijalizacija sudaca 

U tom smjeru idu izmjene Zakona o sudovima, kojima se uvodi specijalizacija sudaca za rad na predmetima nasilja u obitelji i nad ženama te će na tim predmetima moći raditi samo oni suci koji se redovito stručno usavršavaju o problemu nasilja. 

Kad je riječ o izmjenama Obiteljskog zakona, dodatno se štite prava i interes djece koja su žrtve nasilja u obitelji, a to podrazumijeva i djecu koja su izložena svjedočenju nasilja od strane nasilnog roditelja. 

Iz zakona se briše obveza o medijaciji kada postoji tvrdnja ili saznanje o postojanju nasilja u obitelji. 

Kod donošenja odluke o roditeljskoj skrbi, propisuje se da sud mora uzeti u obzir i tvrdnje o postojanju nasilja.

Također je poslana uputa stručnjacima iz sustava socijalne skrbi da ne koriste pojam "otuđenja djeteta", kao i da se majke koje se pozivaju na nasilje ne smatraju nesuradljivima i nekompetentnima kao roditelji. 

Izmjene zakona bit će do kraja idućeg tjedna puštene u javno savjetovanje, a cilj je da se prihvate do kraja ove godine te na snagu stupe u siječnju 2024.

Predstavnice institucija, udruga i inicijativa na sastanku su izrazile zadovoljstvo predstavljenim mjerama, ali su istaknule i da ih u praksi muči provedba tih mjera. 

Proširuju se razlozi za uhićenje

Novine Zakona o kaznenom postupku omogućavaju veća prava žrtve pa će tako, između ostalog, biti obvezna anonimizacija svih podataka na temelju kojih se može otkriti identitet žrtve.

Propisuje se pravo žrtve na žalbu protiv rješenja o određivanju, produljenju ili ukidanju mjera opreza. U odnosu na istražni zatvor, sud će morati razmotriti žalbu ako je žrtva podnese.

Prilikom procjene, tijela kaznenog postupka trebaju posebno uzeti u obzir rizične faktore za eventualno ponavljanje nasilja.

Žrtva će se uključiti u postupak te će sud prilikom donošenja odluke o mjeri opreza morati uzeti u obzir očitovanje žrtve o opasnosti za njenu sigurnost, a na odluku žrtva ima pravo žalbe.

Žrtve kojima su utvrđene posebne mjere zaštite, posebno žrtve kaznenih djela protiv spolnih sloboda i nasilja u obitelji bit će ispitivane putem audio-video uređaja.

Žrtva će biti obaviještena o izlasku nasilnika na slobodu, a sud će to učiniti odmah nakon donošenja takve odluke putem policije.

Kod izricanja mjere opreza zabrane približavanja sud će morati izreći minimalno 50 metara udaljenosti. U postojećem Zakonu nije propisana minimalna udaljenost.

Propisuje se i obavezno ispitivanje bliskih osoba na dokaznom ročištu.

Zastara za kaznena djela djela pedofilije


Uvodi se i mogućnost određivanja zaštitnog nadzora, a posljedice za žrtve utjecat će na odluku o visini kazne. 

Ukida se zastara za teška kaznena djela pedofilije, a propisuje se i nezastarijevanje kaznenog progona i nezastarijevanje izvršavanja kazne za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe. 

Preciznije se definiraju zakonske odredbe pa će se nametljivim ponašanjem i spolnim uznemiravanjem od sada smatrati kaznena djela koja nisu nužno bila dugotrajna.

Strože kazne

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji povećava novčane kazne za sve oblike nasilja nad ženama, a za kršenje zaštitnih mjera propisuje kaznu zatvora kao jednu i isključivu kaznu. Sud će moći izreći minimalno deset dana zatvora.

Kao i kod prethodnih zakona, propisuje se minimalna udaljenost zaštitne mjere zabrane približavanja na 50 metara, kao i veća podrška žrtvama u prekršajnom postupku, a također se širi sastav Povjerenstva za praćenje nasilja.

U izmjenama Zakona o sudovima uvodi se specijalizacija sudaca za predmete nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te će se na takvim predmetima moći odrediti suci koji se redovito stručno usavršavanju iz tog područja i koji pokazuju sklonost za rad na takvim predmetima.

Usklađenost s odredbama Istanbulske konvencije

Obiteljski zakon je u procesu usklađivanja s odlukom Ustavnog suda, drugim zakonima, ali i Istanbulskom konvencijom zbog čega se mijenja nekoliko članaka, rekao je ministar rada Marin Piletić.

Dodatno se određuje dužnost i odgovornost roditelja za ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom dodatno samo ako se time ne ugrožavaju prava i sigurnost djeteta.

U članku koji opisuje ostvarivanje osobnih odnosa djeteta s roditeljem pod nadzorom, uz dosadašnjih 6+6 mjeseci omogućeno je dodatno produljenje mjere do šest mjeseci.

Prijava povrede djetetovih osobnih prava dodatno podrazumijeva i izlaganje djeteta svjedočenju nasilja od strane nasilnog člana obitelji.

Također se omogućavaju odvojeni razgovori u postupku obveznog savjetovanja u slučaju saznanja o postojanju nasilja u obitelji.

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i YouTube!